Uslužno testiranje i ultrazvučno čišćenje benzinskih dizni - injectora


O proizvodu

Na osnovu potreba koje su se javile na tržištu, a imajući u vidu da smo proizvođači uređaja za ultrazvučno čišćenje elektromagnetnih benzinskih dizni - injectora; da imamo najsavremeniju opremu, višegodišnje iskustvo i sva  potrebna stručna znanja, fizičkim i pravnim licima pružamo i usluge testiranje i čišćenje benzinskih dizni - injectora.

Pre ultrazvučnog čišćenja vršimo testiranje dizni kroz sledeće testove:
- testiranje ispravnosti elektromagnetnog sklopa dizne;
- test zaptivnosti;
- test oblika mlaza i
- test količine protoka.

Testiranje ispravnosti elektromagnetnog sklopa dizne vrši sprovođenjem merenja sledećih parametara: otpornost elektromagnetnog kola dizne i jačine struje koja protiče kroz diznu za vreme pobude adekvatnim električnim impulsom.

Test zaptivnosti dizni vrši se na taj način što je dizna opterećena pritiskom od 3,2 do 6 Bara, bez električne pobude,a klip dizne se nalazi u položaju isključeno. U vremenskom periodu od 3 minuta sagledava se stanje dizne, odnosno da li se kod dizne javlja nekontrolisanoi curenje - nedozvoljeno propuštanje tečnosti.

Test oblika mlaza vrši se prilikom rada dizne koja je priključena na tester i ultrazvučni čistač. Prilikom ovog testa dizni su obezbeđeni uslovi za rad kao na automobilu. Dizne se pobuđuju simulacijom različitih režima rada atomobila i vizueleno se prati izgled mlaza tečnosti koji se formira nakon propuštanje tečnosti kroz diznu.

Test količine protoka tečnosti kroz diznu vrši se na Testeru i ultrazvučnom čistaču pri opcionoj simulaciji motora u opsegu od 900 do 6000 o/min i dužini trajanja impulsa od 1 do 14ms.

U toku testiranja dizni popunjava se test lista za svaku diznu pojedinačno, a nakon toga se pristupa ultrazvučnom čišćenju.

Nakon ultrazvučnog čišćenja, ponovo se vrši testiranje dizni i vrši se upoređenje parametara svake dizne pre i nakon ultrazvučnog čišćenja. Naručilac usluge ultrazvučnog čišćenja dobija test liste za sve dizne. Ukoliko su na Vašim diznama O ring gumice, podloške i filteri oštećeni, postoji mogućnost zamene sa ugradnjom novih.

Ukoliko je dizna mehanički oštećena ili njeni parametri i nakon čišćenja odstupaju od propisanih, daje se preporuka vlasniku dizni za zamenu konkretne dizne.
Za svaku pruženu uslugu dobijate zapisnik o izvršenom testiranju i ultrazvučnom čišćenju, test listu i račun.

Uslovi pružanja usluge:
- naručilac usluge lično ili brzom poštom dostavlja elektromagnetne benzinske dizne - injectore demontirane sa vozila (ne vršimo demontažu dizni sa vozila);
- dizne moraju biti adekvatno upakovane kako bi se izbegla mogućnost oštećenja u transportu (ne snosimo odgovornost za oštećenja nastala u transportu od narčioca usluge do nas) i
- usluga se pruža u roku od 24 časa od prijema dizne.

Autoservisima odobravamo popust za navedene usluge.


800,00 RSD

Da naručite proizvod, ili za više informacija nazovite:
R. Srbija:           +381 (0)65-333-33-64.

Tehničke karakteristike

Cena usluge testiranja i ultrazvučnog čišćenja jedne dizne 800 dinara
Cena usluge testiranja i ultrazvučnog čišćenja tri dizne 1000 dinara
Cena usluge testiranja i ultrazvučnog čišćenja četiri dizne 1200 dinara
Cena usluge testiranja i ultrazvučnog čišćenja šest dizni 1500 dinara
Cena usluge testiranja i ultrazvučnog čišćenja osam dizni 1700 dinara
Cena zamene seta O ring gumica, podloški i filtera dizni 400 dinara po dizni

Ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice Vabsonic Niš - prednosti

Ultrazvučne kade i ultrazvučne kadice su složeni i tehnološko zahtevni uređaji. Iz ovog razloga Agencija Vabsonic se može pohvaliti činjenicom da je jedan od par proizvođača ultrazvučnih kada na Balkanu.

Svaki model ultrazvučne kade je projektovan tako da zapremina i proporcija posude, kao i snaga ultrazvučnog generatora obezbeđuju optimalne radne perfomanse ultrazvučne kade. Za razliku od mnogih ultrazvučnih kada koje se mogu kupiti na našem tržištu, naše ultrazvučne kade su namenjene profesionalnoj upotrebi, a njihov kvalitet izrade obezbeđuje dugotrajnost i pouzdanost. 

Od snage ultrazvučnog generatora zavisi brzina i kvalitet pranja. Ukoliko je ultrazvučna kada opremljena slabijim generatorom, biće Vam potrebno znatno više vremena za pranje predmeta, te se na taj način troše radni resursi ultrazvučne kade. Pravilan odnos zapremine, snage ultrazvučnog generatora i broja piezo pretvarača obezbeđuje potrebnu gustinu i snagu ultrazvučnih talasa, odnosno, brzinu i kvalitet pranja.

Mnogi prodavci ultrazvučnih kada, u slučaju kvara u garantnom roku, vrše zamenu ultrazvučne kade za drugu, a nakon isteka garantnog roka ne pružaju mogućnost popravke. Često, ultrazvučne kade traju koliko i garantni rok, a nakon toga su korisnici prinuđeni da kupe nove.

Projektovani radni resurs naših ultrazvučnih kada je oko 3000 radnih sati, nakon čega se mogu remontovati i radni resurs im se produžava kao kod novog uređaja.

Kako smo proizvođači svakog sklopa ultrazvučne kade (štampanih ploča, trafoa, prigušnica, grejača, piezo pretvarača, kutije i dr.), za naše uređaje garantujemo Vam obezbeđen servis i nakon isteka garantnog roka. 

Ultrazvučne kade - primena:

Poslednjih decenija, zahvaljujući naučno-tehnološkom razvoju, svest ljudi se menjala i sve više ljudi je postalo svesno prednosti ultrazvučnih uređaja za čišćenje i odlučilo se za kupovinu ultrazvučnih kada, a sve sa ciljem da sebi olakšaju rad, smanje troškove pranja i pruže što kvalitetniju uslugu krajnjem korisniku. 

Iz ovih razloga, ultrazvučne kadice i ultrazvučne kade našle su svoju primenu u gotovo svim proizvodnim i uslužnim delatnostima, te ih je prosto nemoguće pobrojati, ali se najčešće koriste  u:

 • u svim granama industrije (za čišćenje alata, filtera, sklopova i dr.);
 • auto servisima;
 • laboratorijama;
 • stomatološkim ordinacijama;
 • optičarskim radnjama;
 • servisima električnih i elektronskih uređaja (za čišćenje PCB ploča);
 • servisima trimera, kosačica, motornih testera i dr. aparata;
 • radnjama za izradu nakita;
 • servisima muzičkih instrumenata;
 • numizmatici;
 • oružarnicama;
 • kolekcionarstvu gramofonskih ploča, CD i dr.

Do skoro je vladala zabluda da su ultrazvučne kade izuzetno skupi uređaji, a sada se možete uveriti da su cene ovih uređaja izuzetno povoljne i pristupačne.

Uređaji i alati za autoservise

Namena uređaja i alata za autoservise:

Uređaji iz našeg proizvodnog programa spadaju kategoriju profesionalnih alata i namenjeni su da auto serviserima olakšaju svakodnevne poslove u vršenju svoje delatnosti.

Uređaje možemo podeliti u tri kategorije:

Pojam tester podruzumeva uređaje koji su namenjeni za ispitivanje funkcionalne ispravnosti nekog sklopa ili elementa automobila, a pod pojmom simulatora uređaje namenjene da obezbede napajanje i inicijalni električni ili digitalni impuls raznim sklopovima i elementima prilikom ultrazvučnog čišćenja, obezbeđujući im uslove da rade i van sklopa automobila, što je neophodno prilikom njihovog ultrazvučnog čišćenja.

Kategoriji testera pripadaju sledeći uređaji:

Simulatori su sledeći uređaji:

Hidrodinamički čistač DPF Filtera:

Osnovne karakteristike naših uređaja su:

U toku je razvoj sledećih uređaja: 

 

Ukoliko imate predlog za razvoj nekog uređaja koji bi Vam koristio u svakodnevnom radu, a radi se o uređaju koji ne možete kupiti na tržištu, videli ste ga negde, ili je njegova cena jako visoka, predložite nam razvoj istog. Naš stručni tim izradiće studiju izvodljivosti i ukoliko se odlučimo za razvoj i proizvodnju predloženog uređaja, dobićete ga na poklon.


pouzdani proizvodi
Pouzdani proizvodi
jednostavni za koriscenje
Jednostavna upotreba
garancija
Garancija
servis
Servis
brza isporuka
Brza isporuka (24-48h)
proizvedeno u srbiji
Proizvedeno u Srbiji

Kontakt

Mi postojimo zbog Vas i stojimo Vam na raspolaganju. Naš stručni tim otkloniće sve vaše nedoumice i pomoćiće prilikom izbora ultrazvučne kade. Predložićemo vam ultrazvučnu kadu koja vam je zaista potrebna.


Tel.
R. Srbija:           +381 (0)65-333-33-64